Truong Thanh Hotel

239B Thủ Khoa Huân Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
nntruongthanh@gmail.com
02523 833 190

Service

Description

Near by

Map