Khách sạn Lilas

100 Tuyên Quang Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
truonghai_leluong@yahoo.com.vn
02526251219

Service

Description

Khách sạn Lilas

Near by

Map