Nhat Linh Hotel

145 Lê Lợi Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ksnhatlinh@gmail.com
02523 831 141

Service

Description

Khách sạn Nhật Linh

Khu vực: Phan Thiết | Số phòng: 10

Near by

Map