Nhà nghỉ Hải Yến

05 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
nnhaiyen@gmail.com
02523.832.783

Service

Description

Near by

Map