Shalom Hotel

Nguyễn Du, Cam Bình Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
nnShalom@gmail.com
0908 068 391

Service

Description

.

Near by

Map