Nhà hàng Cà Ty

40 Phan Bội Châu Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
infocaty@catyhotel.com
0252 3818 801

Service

Description

Nhà hàng Cà Ty

Near by

Map