Gà Đi Bộ Quán (Strolling chicken restaurant)

Hẻm 45 Ngô Quyền - Khu Phố 5 Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
LaugadiboGali@gmail.com
02522219673

Service

Description

The strolling chicken restaurant specializes in selling all the dishes which made from  chicken like: chicken hotpot with river leaf creeper, steamed chicken, fried chicken, chicken porridge….

 

 

Near by

Map