Address: 25B Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 2523741789

Email: haithanh@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Công ty TNHH TMDV Hải Thành

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)