Address: 166 Trần Hưng Đạo Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 02523825091

Email: phuonghung@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Phương Hưng

Introdution

Khách sạn Phương Hưng

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)