Address: 54A Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 2523847801

Email: lucyresort79@yahoo.com.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Lục Ý

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)