Address: Kp 5 - Mũi Né, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 2523849693

Email: info@nanghonrom.vn, thohonrom@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Công ty TNHH TMDL Thiên ý

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)