Address: Đường Lê Minh Công , tổ 40, thôn Mũi Đá, Tân Phước, Lagi, Bình Thuận Binh Thuan Provice

Phone: 976219919

Email: nnphungoc@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Phú Ngọc

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)