Address: Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quí, Binh Thuan Provice

Phone: 0916473245

Email: nnphuquy@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Phú Quý

Introdution

Nhà nghỉ Phú Quý

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)