Address: Kp5, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 2523812233

Email: info@poshanu.com.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Công ty TNHH DL Đông Du

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)