Address: Km16, Tỉnh lộ 719, Thôn Tiến Phú, Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Binh Thuan Provice

Phone: 2523846346

Email: info@saintmaryresort.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Công ty TNHH DL Thiên An Bình Thuận

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)