• Khu dân cư Hùng Vương Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  Khu dân cư Hùng Vương Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • đường Lạc Long Quân Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  đường Lạc Long Quân Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • DT 716B Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
  DT 716B Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
 • Nguyễn Gia Tú Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  Nguyễn Gia Tú Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận