• Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • số 30 đường Nguyên Du Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  số 30 đường Nguyên Du Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • Nguyễn Gia Tú Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  Nguyễn Gia Tú Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 • 286 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  286 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận