Điểm tâm sáng - Thuần Việt quán

30/03/2020 08/04/2020

Đinh Liệt - KDC Rạng Đông (phía sau tòa nhà Rạng Đông)

138 1

Điểm tâm sáng Thuân Việt 

- Thân Thiện, Vui Vẻ -

- An Toàn, Vệ Sinh -

- Ngon Miệng-

==============================================

Ship 2 phần trở lên  - Phí ship 10 k/ lần .

Địa chỉ: Đinh Liệt - KDC Rạng Đông (phía sau tòa nhà Rạng Đông)

Liên hệ 0919856312 - Thuần Việt điểm tâm sáng

Bản đồ

Lịch trình mẫu