Nhà nghỉ Việt Sang

Thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, Lagi, Tỉnh Bình Thuận
nnvietsang@gmail.com
02523 874 536

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ