Nhà nghỉ Hoài Bảo

Cổ Thạch Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
nnhoaibao@gmail.com
02523856016

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Hoài Bảo

Những điểm lân cận

Bản đồ