Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Thuận

Nhà nghỉ Trường Thành

239B Thủ Khoa Huân Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
nntruongthanh@gmail.com
02523 833 190

Dịch vụ

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ