Khách sạn Lilas

100 Tuyên Quang Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
truonghai_leluong@yahoo.com.vn
02526251219

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Lilas

Những điểm lân cận

Bản đồ