Nhà nghỉ Nguyễn Thái Bình

Mỹ Khê, Tam Thanh, Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận
nnnguyenthaibinh@gmail.com
0906 351461

Dịch vụ

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ