Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Thuận

Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ bất động sản Đại Dương

10 Lê Văn Phấn Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ksdaiduong1@gmail.com
2523818801

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Đại Dương

Những điểm lân cận

Bản đồ