Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ bất động sản Đại Dương

10 Lê Văn Phấn Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ksdaiduong1@gmail.com
2523818801

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn Đại Dương

Những điểm lân cận

Bản đồ