Garden homestay

445 Thủ Khoa Huân Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
littlemuinebeachresort@gmail.com
02523939979

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ