Nhà nghỉ Thu Hà

KDL Bình Thạnh, Tuy Phong, Bình Thuận Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
nnthuha@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ