Khách sạn Shalom

Nguyễn Du, Cam Bình Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
nnShalom@gmail.com
0908 068 391

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ