Hướng dẫn đón khách quốc tế đến Bình Thuận

16/03/2022 2429 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn triển khai đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận kể từ ngày 5/3 đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lưu trú và các điểm tham quan du lịch.

Theo đó, doanh nghiệp du lịch mở cửa đón khách du lịch quốc tế phải đảm bảo theo quy định của tỉnh (Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 và Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tại Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh có nhu cầu đón, phục vụ khách quốc tế gửi hồ sơ đăng ký tự nguyện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ít nhất 5 ngày trước khi tổ chức hoặc đón đoàn khách.

Doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế đăng ký, cam kết tham gia chương trình đón khách quốc tế, kèm phương án đón và quản lý đoàn khách gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (mẫu đính kèm). Sau khi nhận được công văn của Sở, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký về Tổng cục Du lịch, kèm các thông tin: Bản sao Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Văn bản ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế; Cam kết thực hiện đầy đủ quy định khi tham gia chương trình thí điểm; Xây dựng kế hoạch đón khách (thị trường, số lượng dự kiến, địa điểm, thời gian thực hiện, lưu trú, hãng hàng không vận chuyển, chương trình tham quan); Phương án xử lý sự cố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; Hợp đồng trực tiếp cơ sở cung ứng dịch vụ, bảo hiểm y tế (bảo hiểm du lịch) có chi trả điều trị Covid-19; Danh sách nhân sự tham gia đón và phục vụ khách du lịch.

Khi tổ chức đoàn khách, chậm nhất 4 giờ trước khi khách nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch về thông tin doanh nghiệp đón khách, danh sách khách, chương trình du lịch chi tiết và đảm bảo khách du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Kế hoạch. Thực hiện báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR của đoàn khách do doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong thời gian lưu trú về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng sao và cơ sở chưa xếp hạng (từ phòng trở lên) đăng ký về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với các điểm tham quan du lịch và các loại hình cơ sở lưu trú còn lại gửi đăng ký và cam kết tự nguyện đón, phục vụ khách quốc tế về huyện, thị xã, thành phố để được xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý cơ sở lưu trú đã được quy định. Riêng đối với các cơ sở lưu trú chưa được phê duyệt Kế hoạch đón và phục vụ khách nộp kèm thêm Phương án đón và phục vụ khách quốc tế của đơn vị.

Về thông tin báo cáo, doanh nghiệp lữ hành nộp báo cáo thông tin đoàn khách về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch chậm nhất 48 giờ trước khi khách nhập cảnh và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR của đoàn khách du lịch do doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong thời gian lưu trú về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú nộp báo cáo định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố công bố doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp hậu kiểm nhằm đảm bảo các đơn vị thực hiện đứng quy định trong quá trình hoạt động đón khách.

 Nguyên Vũ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu