Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

21/12/2021 542 0

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc vừa ký ban hành văn bản tiếp tục triển khai Quyết định số 1830/QĐ-UBND về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (hướng dẫn viên du lịch) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

(Ảnh: Nguyên Vũ)

Để đẩy  nhanh tiến độ và tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên được hỗ trợ kịp thời, Sở Văn hóa, The thao và Du lịch tiếp tục thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khu, điểm tham quan du lịch và các hướng dẫn viên du lịch chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch với mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người theo phương thức chi trả là trả 01 lần cho người lao động.

Về điều kiện hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa là có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa theo quy định của Luật Du lịch còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021. Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là có thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của Luật Du lịch còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Về hồ sơ đề nghị, hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa có giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyet định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Bản sao một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là: Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu  số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Các hướng dẫn viên du lịch đáp ứng đủ điều kiện có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công, địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiet, tỉnh Bình Thuận, quầy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các đơn vị kinh doanh đại lý lữ hành triển khai đến các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh biết và sớm thực hiện.

Nguyên Vũ

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu