no image
Bệnh viện đa khoa An Phước

235 Trần Phú, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 02523831056

no image
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Thuận

Trường Chinh, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3822 733

no image
Bệnh Viện Da Liễu Tỉnh Bình Thuận

133 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3831 139

no image
An Phước Spa - Bệnh viện An Phước

9 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3821 310

no image
Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc

82 Ngô Sĩ Liên, Phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3720 720

no image
Bệnh Viện Thành phố Phan Thiết

114 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3823 317

no image
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền & Phục Hồi Chức Năng

Lô 2A Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3834 300

no image
Bệnh viện Phổi Bình Thuận

03 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3823 934

no image
Phòng khám ĐKKV Trà Tân

xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530612

no image
Trạm Y tế xã Phong Nẫm

xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3838100

no image
Trạm Y tế xã Phong Phú

xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3958102

no image
Trạm Y tế xã Phú Lạc

xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3850339

no image
Trạm Y tế xã Hòa Minh

xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3855508

no image
Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3853466

no image
Trạm y tế xã Phan Tiến

xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3601074

no image
Trạm y tế xã Bình An

xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3663021

no image
Trạm y tế xã Phan Hòa

xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873202

no image
Trạm y tế xã Sông Bình

xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873202

no image
Trạm y tế thị trấn Chợ Lầu

thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861114

no image
Trạm y tế xã Hồng Thái

xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861118

no image
Trạm y tế xã Phan Hiệp

xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861115

no image
Trạm y tế xã Phan Rí Thành

xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3862508

no image
Trạm y tế xã Sông Lũy

xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3655115

no image
Trạm y tế thị trấn Lương Sơn

thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873104

no image
Trạm y tế xã Bình Tân

xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3863310

no image
Trạm y tế xã Hồng Phong

xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3658493

no image
Trạm Y tế xã Phan Dũng

xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3793242

no image
Trạm y tế xã Phan Điền

xã Phan Dien, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3660521

no image
Trạm y tế xã Phan Sơn

xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3702765

no image
Trạm y tế xã Hòa Thắng

xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3658421

no image
Trạm y tế xã Phan Lâm

xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3502750

no image
Trạm Y tế Hồng Liêm

xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3623066

no image
Trạm Y tế Hồng Sơn

xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3624023

no image
Trạm Y tế Hàm Đức

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3626455

no image
Trạm Y tế Hàm Thắng

xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3866573

no image
Trạm Y tế Hàm Hiệp

xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3864604

no image
Trạm Y tế Hàm Liêm

xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3837012

no image
Trạm Y tế Hàm Chính

xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865774

no image
Trạm Y tế Ma lâm

thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865543

no image
Trạm Y tế Hàm Phú

xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3616.11

no image
Trạm Y tế Hàm Trí

Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3616008

no image
Trạm Y tế Thuận Hòa

Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3617024

no image
Trạm Y tế Thuận Minh

xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865473

no image
Trạm Y tế Đông Tiến

xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 6299055

no image
Trạm Y tế La Dạ

xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3639607

no image
Trạm Y tế Đa Mi

xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 6525950

no image
Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh

xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867215

no image
Trạm Y tế xã Hàm Thạnh

xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3868985

no image
Trạm Y tế xã Mương Mán

xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3868926

no image
Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo

xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3853549

no image
Trạm Y tế xã Hàm Mỹ

xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3898603

no image
Trạm Y tế xã Hàm Kiệm

xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3898676

no image
Trạm Y tế xã Hàm Cường

xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3895547

no image
Trạm Y tế xã Hàm Minh

xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867827

no image
Trạm Y tế Thị trấn Thuận Nam

thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3869314

no image
Trạm Y tế xã Tân Lập

xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867705

no image
Trạm Y tế xã Tân Thành

xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3682020

no image
Trạm Y tế xã Thuận Quý

xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3683035

no image
TTYT Hàm Thuận Bắc

Km 17 Quốc lộ 28, TT. Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đt: 0252.3610675

no image
Bệnh Viện ĐKKV Bắc Bình Thuận

Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lầu, Bắc Bình. Bình Thuận

Đt: 0252.3860891

no image
TTYT Hàm Thuận Nam

20 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Đt: 0252.3867215

no image
Phòng khám ĐKKV Mũi Né

321 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3848205

no image
Phòng khám ĐKKV Tân Hải

xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3874920

no image
Phòng Khám ĐKKV Tân Thắng

xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3875136

no image
Phòng Khám ĐKKV Phan Rí Cửa

thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3854130

no image
Trạm y tế phường Hàm Tiến

208 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3847203

no image
Trạm Y tế phường Thanh Hải

428 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3811581

no image
Trạm Y tế phường Phú Trinh

13 Cao Hành, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3821133

no image
Trạm Y tế phường Xuân An

phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3839402

no image
Trạm Y tế phường Đức Thắng

352 Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 2241341

no image
Trạm Y tế phường Đức Nghĩa

11 Phan Đình Phùng, phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3816314

no image
Trạm Y tế phường Lạc Đạo

19 Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3816037

no image
Trạm Y tế phường Đức Long

783 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3819569

no image
Trạm Y tế Thị trấn Liên Hương

172 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3850063

no image
Trạm Y tế xã Chí Công

xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3857130

no image
Trạm Y tế xã Bình Thạnh

xã Binh Thanh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 856063

no image
Trạm y tế xã Hải Ninh

xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3660426

no image
Trạm y tế xã Phan Thanh

xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3645139

no image
TTYT Tuy Phong

Đường 17/4, khu phố 1, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Đt: 0252.3850156

no image
TTYT Hàm Tân

Khu phố 1, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

Đt: 0252.3877117

no image
Bệnh viện ĐKKV La Gi

23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận

Đt: 0252. 3870508

no image
TTYT Tánh Linh

111, Đường 25/12, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đt: 0252.3880220

no image
Bệnh viện ĐKKV Nam Bình Thuận

Thôn 2, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 02523.883033

no image
Phòng khám ĐKKV Mê Pu

xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884415

no image
Phòng khám ĐKKV Tân Minh

thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3878915

no image
Phòng khám ĐKKV Tân Thuận

xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3681049

no image
Phòng khám ĐKKV Phú Long

thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3866139

no image
Phòng khám ĐKKV Bắc Ruộng

xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891605

no image
Trạm Y tế xã Thiện Nghiệp

xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3743043

no image
Trạm Y tế phường Phú Hài

22 Ung Chiếm, phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3811196

no image
Trạm Y tế phường Phú Thủy

208 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3829315

no image
Trạm Y tế phường Phú Tài

Văn Thánh 3, phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3756223

no image
Trạm Y tế phường Bình Hưng

114 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3828916

no image
Trạm Y tế phường Hưng Long

Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3823680

no image
Trạm Y tế xã Tiến Lợi

367 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3819678

no image
Trạm Y tế xã Tiến Thành

xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3846181

no image
Trạm Y tế Tân Nghĩa

xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3876619

no image
Trạm Y tế phường Phước Hội

phường Phước Hội, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3843770

no image
Trạm Y tế Măng Tố

xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891386

no image
Trạm Y tế xã Đa Kai

xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884142

no image
Trạm Y tế Tân Đức

xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3879338

no image
Trạm Y tế Sông Phan

xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3877.23

no image
Trạm Y tế Tân Hà

xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3876381

no image
Trạm Y tế Tân Xuân

xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3563032

no image
Trạm Y tế phường Tân An

692 Thống Nhất, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3871824

no image
Trạm Y tế xã Tân Phước

xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3579017

no image
Trạm Y tế phường Phước Lộc

phường Phước Lộc, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3841494

no image
Trạm Y tế phường Bình Tân

83 Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3561106

no image
Trạm Y tế xã Tân Bình

xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3566290

no image
Trạm Y tế Gia An

xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3588934

no image
Trạm Y tế Nghị Đức

xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 391383

no image
Trạm Y tế Đức Bình

xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3580115

no image
Trạm Y tế Đức Phú

xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3894115

no image
Trạm Y tế Đức Tân

xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 389130

no image
Trạm Y tế Lạc Tánh

thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3880664

no image
Trạm Y tế Suối Kiết

282 Tỉnh lộ 720, Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận

Đt: 0252 3587147

no image
Trạm Y tế Gia Huynh

Tỉnh lộ 720, Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận

Đt: 0252 3586570

no image
Trạm Y tế xã Đức Hạnh

163 ĐT766, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3883082

no image
Trạm Y tế xã Đức Tín

xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3511889

no image
Trạm Y tế TT Đức Tài

thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3883064

no image
Trạm Y tế xã Đức Chính

xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882609

no image
Trạm Y tế Tân Phúc

xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3878109

no image
Trạm Y tế Sơn Mỹ

xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3565033

no image
Trạm Y tế Thắng hải

xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3875639

no image
Trạm Y tế phường Tân Thiện

phường Tân Thiện, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3870433

no image
Trạm Y tế xã Tân Tiến

xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3572230

no image
Trạm Y tế La Ngâu

xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3592059

no image
Trạm Y tế Huy Khiêm

xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891382

no image
Trạm Y tế Đồng Kho

xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3881464

no image
Trạm Y tế Đức Thuận

xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3880675

no image
Trạm Y tế xã Đông Hà

19 ĐT766, Xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530115

no image
Trạm Y tế xã Tân Hà

64 ĐT766, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530758

no image
Trạm Y tế xã Nam Chính

xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882613

no image
Trạm Y tế xã Vũ Hòa

xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3523569

no image
Trạm Y tế xã Sùng Nhơn

xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884427

no image
Trạm Y tế TT Võ Xu

thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882573

no image
Trạm Y tế Ngũ Phụng

xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3769692

no image
Trạm Y tế Tam Thanh

xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3769397

no image
Trạm Y tế Long Hải

xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3764497