Bệnh viện đa khoa An Phước

235 Trần Phú, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 02523831056

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Thuận

Trường Chinh, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3822 733

Bệnh Viện Da Liễu Tỉnh Bình Thuận

133 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3831 139

An Phước Spa - Bệnh viện An Phước

9 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3821 310

Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc

82 Ngô Sĩ Liên, Phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3720 720

Bệnh Viện Thành phố Phan Thiết

114 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3823 317

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền & Phục Hồi Chức Năng

Lô 2A Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3834 300

Bệnh viện Phổi Bình Thuận

03 Nguyễn Hội, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Đt: 0252 3823 934

Phòng khám ĐKKV Trà Tân

xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530612

Trạm Y tế xã Phong Nẫm

xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3838100

Trạm Y tế xã Phong Phú

xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3958102

Trạm Y tế xã Phú Lạc

xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3850339

Trạm Y tế xã Hòa Minh

xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3855508

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3853466

Trạm y tế xã Phan Tiến

xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3601074

Trạm y tế xã Bình An

xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3663021

Trạm y tế xã Phan Hòa

xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873202

Trạm y tế xã Sông Bình

xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873202

Trạm y tế thị trấn Chợ Lầu

thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861114

Trạm y tế xã Hồng Thái

xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861118

Trạm y tế xã Phan Hiệp

xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3861115

Trạm y tế xã Phan Rí Thành

xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3862508

Trạm y tế xã Sông Lũy

xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3655115

Trạm y tế thị trấn Lương Sơn

thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3873104

Trạm y tế xã Bình Tân

xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3863310

Trạm y tế xã Hồng Phong

xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3658493

Trạm Y tế xã Phan Dũng

xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3793242

Trạm y tế xã Phan Điền

xã Phan Dien, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3660521

Trạm y tế xã Phan Sơn

xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3702765

Trạm y tế xã Hòa Thắng

xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3658421

Trạm y tế xã Phan Lâm

xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3502750

Trạm Y tế Hồng Liêm

xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3623066

Trạm Y tế Hồng Sơn

xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3624023

Trạm Y tế Hàm Đức

xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3626455

Trạm Y tế Hàm Thắng

xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3866573

Trạm Y tế Hàm Hiệp

xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3864604

Trạm Y tế Hàm Liêm

xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3837012

Trạm Y tế Hàm Chính

xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865774

Trạm Y tế Ma lâm

thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865543

Trạm Y tế Hàm Phú

xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3616.11

Trạm Y tế Hàm Trí

Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3616008

Trạm Y tế Thuận Hòa

Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3617024

Trạm Y tế Thuận Minh

xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3865473

Trạm Y tế Đông Tiến

xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 6299055

Trạm Y tế La Dạ

xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3639607

Trạm Y tế Đa Mi

xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 6525950

Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh

xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867215

Trạm Y tế xã Hàm Thạnh

xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3868985

Trạm Y tế xã Mương Mán

xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3868926

Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo

xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3853549

Trạm Y tế xã Hàm Mỹ

xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3898603

Trạm Y tế xã Hàm Kiệm

xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3898676

Trạm Y tế xã Hàm Cường

xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3895547

Trạm Y tế xã Hàm Minh

xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867827

Trạm Y tế Thị trấn Thuận Nam

thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3869314

Trạm Y tế xã Tân Lập

xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3867705

Trạm Y tế xã Tân Thành

xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3682020

Trạm Y tế xã Thuận Quý

xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3683035

TTYT Hàm Thuận Bắc

Km 17 Quốc lộ 28, TT. Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đt: 0252.3610675

Bệnh Viện ĐKKV Bắc Bình Thuận

Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lầu, Bắc Bình. Bình Thuận

Đt: 0252.3860891

TTYT Hàm Thuận Nam

20 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Đt: 0252.3867215

Phòng khám ĐKKV Mũi Né

321 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Đt: 0252 3848205

Phòng khám ĐKKV Tân Hải

xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3874920

Phòng Khám ĐKKV Tân Thắng

xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3875136

Phòng Khám ĐKKV Phan Rí Cửa

thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3854130

Trạm y tế phường Hàm Tiến

208 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3847203

Trạm Y tế phường Thanh Hải

428 Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3811581

Trạm Y tế phường Phú Trinh

13 Cao Hành, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3821133

Trạm Y tế phường Xuân An

phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3839402

Trạm Y tế phường Đức Thắng

352 Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 2241341

Trạm Y tế phường Đức Nghĩa

11 Phan Đình Phùng, phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3816314

Trạm Y tế phường Lạc Đạo

19 Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3816037

Trạm Y tế phường Đức Long

783 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3819569

Trạm Y tế Thị trấn Liên Hương

172 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3850063

Trạm Y tế xã Chí Công

xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3857130

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

xã Binh Thanh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 856063

Trạm y tế xã Hải Ninh

xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3660426

Trạm y tế xã Phan Thanh

xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3645139

TTYT Tuy Phong

Đường 17/4, khu phố 1, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận

Đt: 0252.3850156

TTYT Hàm Tân

Khu phố 1, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

Đt: 0252.3877117

Bệnh viện ĐKKV La Gi

23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận

Đt: 0252. 3870508

TTYT Tánh Linh

111, Đường 25/12, Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đt: 0252.3880220

Bệnh viện ĐKKV Nam Bình Thuận

Thôn 2, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 02523.883033

Phòng khám ĐKKV Mê Pu

xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884415

Phòng khám ĐKKV Tân Minh

thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3878915

Phòng khám ĐKKV Tân Thuận

xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3681049

Phòng khám ĐKKV Phú Long

thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3866139

Phòng khám ĐKKV Bắc Ruộng

xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891605

Trạm Y tế xã Thiện Nghiệp

xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3743043

Trạm Y tế phường Phú Hài

22 Ung Chiếm, phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3811196

Trạm Y tế phường Phú Thủy

208 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3829315

Trạm Y tế phường Phú Tài

Văn Thánh 3, phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3756223

Trạm Y tế phường Bình Hưng

114 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3828916

Trạm Y tế phường Hưng Long

Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3823680

Trạm Y tế xã Tiến Lợi

367 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3819678

Trạm Y tế xã Tiến Thành

xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3846181

Trạm Y tế Tân Nghĩa

xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3876619

Trạm Y tế phường Phước Hội

phường Phước Hội, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3843770

Trạm Y tế Măng Tố

xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891386

Trạm Y tế xã Đa Kai

xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884142

Trạm Y tế Tân Đức

xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3879338

Trạm Y tế Sông Phan

xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3877.23

Trạm Y tế Tân Hà

xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3876381

Trạm Y tế Tân Xuân

xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3563032

Trạm Y tế phường Tân An

692 Thống Nhất, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3871824

Trạm Y tế xã Tân Phước

xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3579017

Trạm Y tế phường Phước Lộc

phường Phước Lộc, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3841494

Trạm Y tế phường Bình Tân

83 Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3561106

Trạm Y tế xã Tân Bình

xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3566290

Trạm Y tế Gia An

xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3588934

Trạm Y tế Nghị Đức

xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 391383

Trạm Y tế Đức Bình

xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3580115

Trạm Y tế Đức Phú

xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3894115

Trạm Y tế Đức Tân

xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 389130

Trạm Y tế Lạc Tánh

thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3880664

Trạm Y tế Suối Kiết

282 Tỉnh lộ 720, Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận

Đt: 0252 3587147

Trạm Y tế Gia Huynh

Tỉnh lộ 720, Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận

Đt: 0252 3586570

Trạm Y tế xã Đức Hạnh

163 ĐT766, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3883082

Trạm Y tế xã Đức Tín

xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3511889

Trạm Y tế TT Đức Tài

thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3883064

Trạm Y tế xã Đức Chính

xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882609

Trạm Y tế Tân Phúc

xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3878109

Trạm Y tế Sơn Mỹ

xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3565033

Trạm Y tế Thắng hải

xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3875639

Trạm Y tế phường Tân Thiện

phường Tân Thiện, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3870433

Trạm Y tế xã Tân Tiến

xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3572230

Trạm Y tế La Ngâu

xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3592059

Trạm Y tế Huy Khiêm

xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3891382

Trạm Y tế Đồng Kho

xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3881464

Trạm Y tế Đức Thuận

xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3880675

Trạm Y tế xã Đông Hà

19 ĐT766, Xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530115

Trạm Y tế xã Tân Hà

64 ĐT766, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3530758

Trạm Y tế xã Nam Chính

xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882613

Trạm Y tế xã Vũ Hòa

xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3523569

Trạm Y tế xã Sùng Nhơn

xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3884427

Trạm Y tế TT Võ Xu

thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3882573

Trạm Y tế Ngũ Phụng

xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3769692

Trạm Y tế Tam Thanh

xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3769397

Trạm Y tế Long Hải

xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Đt: 0252 3764497