Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh
Trường Dục Thanh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02523 818 728

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

9.839 12

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: baotanghcm@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Địa chỉ: 39 Trưng Nhị Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí