Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Danh lam thắng cảnh Bàu Trắng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Bàu Trắng - cung đường biển đẹp nhất Việt Nam

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm du lịch Mũi Yến

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Cổ Thạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Bãi đá Cổ Thạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00