Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Thuận

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vascara

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Siêu thị Con Cưng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà hàng Khói

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lâu đài rượu vang RD

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Công viên tượng cát Forgotten Land tại Phan Thiết

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Trăng Thanh ( Blue Moon )

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Sân khấu nhạc nước làng chài Phan Thiết

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00