Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến
Điểm du lịch Mũi Yến

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02523.860.176

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

1.038 0

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: doicattrang.bautrang@gmail.com

Địa chỉ: Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí