Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 15:00 - Đóng cửa: 22:00

10 Đặng Thai Mai Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

0936898353

nemnuongcuame@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)