Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Khu dân cư Hùng Vương I Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

1900 1822

pizzahut@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)