Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00

21 Hoàng Hoa Thám Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

096 165 7007

thebasil.phanthiet@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)