Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:30 - Đóng cửa: 22:00

Tầng 8, 249 Thủ Khoa Huân Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

0813933633

cs@tobikoisushi.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)